Home

Er professionsbachelor en akademisk uddannelse

Finde Er auf eBay - Bei uns findest du fast alle

  1. Über 80% neue Produkte zum Festpreis; Das ist das neue eBay. Finde Er
  2. dst tre års varighed, inden for et specifikt fagområde
  3. En professionsbacheloruddannelse er et godt springbræt til job og videreuddannelse, da den er meget praksisorienteret. Uddannelserne er anerkendte i både det danske og internationale uddannelsessystem og svarer i niveau til en akademisk bacheloruddannelse
  4. En professionsbacheloruddannelse er ofte rettet mod et bestemt erhverv, som praktikperioderne knytter sig til. Der er tale om både offentlige og private arbejdsområder. Der er tale om både offentlige og private arbejdsområder
  5. En professionsbachelor tager du på en professionshøjskole, og er ikke en akademisk uddannelse, så man bliver ikke akademiker. Derudover retter en PB sig normalt direkte mod et bestemt fag eller job - fx lærer, betjent eller sygeplejerske, mens en BA er mere almen
  6. Jeg har en anerkendt akademisk uddannelse på kandidatniveau, som jeg bruger i et job, der forudsætter en akademisk uddannelse. Så synes jeg, det er unfair, at jeg skal ansættes på HK-overenskomst
  7. En professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse, hvor du får erfaring allerede mens du læser. Undervisningen hænger sammen med det, der sker ude i virkeligheden. På en professionsbacheloruddannelse kommer du nemlig til at arbejde med konkrete udfordringer på arbejdspladser, ligesom du kommer i praktik

Men Ulla Skovsbøl er ikke en af dem. Årsagen er, at Ulla Skovsbøl har taget sin bachelor på Danmarks Journalisthøjskole. Jeg står uforstående over for, at mine medstuderende skal have penge tilbage, mens jeg ikke skal, fordi jeg kommer fra en anden uddannelse En akademisk grad eller en universitetsgrad er en uddannelsesgrad, som et universitet eller en anden højere læreanstalt på universitetsniveau (f.eks. kunstakademierne og musikkonservatorierne) tildeler enkeltpersoner efter disses gennemførelse af en universitetsuddannelse eller et universitetsstudium eller efter afsluttet forskning sammesteds En akademisk grad er ganske enkelt en uddannelse taget på et universitet. Jeg kan tilføje, at AAU-versionen af uddannelsen medfører en stor efterspørgsel af netop socialrådgivere uddannet i Aalborg - over hele landet Udenlandsk uddannelse: Ansøgere med en udenlandsk uddannelse er ikke omfattet af begrænsningen. Andre undtagelser: Hvis man har afsluttet en uddannelse som kaospilot, bevægelsespædagog eller lærer fra den Frie Lærerskole, vil man ligeledes efterfølgende kunne optages på en videregående uddannelse

Denne artikels formål er at undersøge, om en civil1 flymekaniker-uddannelse i virkeligheden fører til et professionsbachelor-niveau, selv om den er og betragtes som en faglig ungdomsuddannelse i kraft af erhvervsuddannelse ( EUD) som indgang Jeg har undret mig lidt over hvad det helt præcis står for - slog det op i den store danske encyklopædi og det er: En akademiker er en person, der er studerende. Det åbnede mulighed for sygeplejersker at videreuddanne sig, uden at skulle starte helt forfra på en akademisk uddannelse. Med voksenuddannelsesreformen er der senere kommet et utal af masteruddannelser ved universiteterne Efter den moderne definition tror jeg det når man har erhvervet en akademisk grad ved et universitet. Den laveste sådanne grad er bachelor. >Når man har bestået en kandidatuddannelse, eller 'blot' når man har >bestået en kortere videregående univer.

Bacheloruddannelsen. Bacheloruddannelsen på universiteterne er en forskningsbaseret heltidsuddannelse med en varighed på tre år, svarende til 180 ECTS En professionsbachelor med en kandidat fra universitet er højtudannet. Og faktisk gør professionsbacheloren at de personer som uddanner sig fag praktisk også kan blive akademikere. Men du holder måske på at akademikere vælde med unge lige fra gym til uni styrer verden

Man skal desuden have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget. Er du faglært, kan du altså videreuddanne dig til akademiniveau. Har du allerede en erhvervsakademiuddannelse, kan du specialisere eller ajourføre dig fagligt med enkelte moduler Skiftet fra en akademisk uddannelse til en professionsbachelor er fantastisk for Nikita Klæstrup. På professionsbacheloren får hun nemlig hænderne i dét, hun.

Bachelor - Wikipedia, den frie encyklopæd

En kandidatuddannelse er en akademisk uddannelse, der bygger oven på din videregående uddannelse eller professionsbachelor. Uddannelserne er fastlagt til 120 ECTS. Forskningsspørgsmål: Hvordan viser kropslig læring sig i professionsuddannelsernes teorifelt? Hvordan sker den kropslige socialisering i uddannelserne En akademiuddannelse læses på deltid og er for dig, som har et arbejde og gerne vil videreuddanne dig uden at skulle sige dit job op. Du bestemmer selv, om du vil tage en hel uddannelse eller blot vælge de fag, der passer til dine interesser og behov Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed ved Politiskolen Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2010 og genansøgt i januar 201

Uddannelser - erhvervsakademiuddannelse eller professionsbachelor

Praktikken er en uddannelsespraktik. Praktikken er ulønnet, og den stu- Praktikken er ulønnet, og den stu- derende indgår ikke i praktikinstitutionens normering Jeg elsker min uddannelse og jeg synes, at alle der overvejer at arbejde indenfor mad- og sundhedsområdet bør vælge netop den uddannelse - uddannelsen giver nemlig enormt mange og gode muligheder og så er det fedt at læse en professionsbachelor, fordi de er praksisorienterede En akademiuddannelse er en kort videregående deltidsuddannelse, hvor får du kvalifikationer, du kan anvende direkte i din dagligdag, eller bygge videre på Akademiuddannelsen i ledelse er for dig, der gerne vil have en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor til stadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en del af. De indledende kapitler beskriver uddannelsernes formelle rammer og deres placering i samfundet, opdateret med de seneste ændringer

27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse er langt de fleste gymnasiale studenter fortsat på en mellemlang videregående uddannelse, enten en akademisk bachelor eller en professionsbachelor. Færrest studenter tager en erhvervsakademiuddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje -En kvalitativ undersøgelse af sygeplejestuderendes laereprocesser under klinisk uddannelse i psykiatri. København: Danmarks Paedagogiske. Se udviklingen i hvad de gymnasiale studenter laver efter fuldført gymnasial uddannelse. Del 27 måneder efter fuldført gymnasial uddannelse er langt de fleste gymnasiale studenter fortsat på en mellemlang videregående uddannelse, enten en akademisk bachelor eller en professionsbachelor

Aftagerne pointerer at det ikke er en akademisk tilgang, men en mere praksisnær tilgang man efterspørger, og ansøgeren argumenterer på den baggrund for at netop professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og ITbaseret markedskommunikation er relevant for aftagerne. Undersøgelsen viser at størstedelen af de mulige aftagere er positive over for uddannelsen og finder den relevant for. Nej det er den ikke :) En professionsbachelor er en ikke-akademisk grad man kan tage på en professionshøjskole, mens en bachelor er en akademisk grad man kan tage på et universitet. En professionsbachelor kan som udgangspunkt bruges, lige efter man har fået graden forskningsbaseret uddannelse er i høj grad en problematik for undervisningen på DPUs kandidatuddannelser, der er henvendt både til universitetsbachelorer og til professionsbachelorer såsom lærer-, pædagog- og sygeplejeuddannede En professionsbachelor- eller en mellemlang videregående uddannelse (fx diplomingeniør) En diplomuddannelse (fx i ledelse). Der kan dispenseres fra de uddannelsesmæssige adgangskrav, hvis ansøgeren ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med de gældende krav Den ene gruppe, som udgjorde et flertal, så uddannelsen som en akademisk uddannelse, mens den anden gruppe, der udgjorde et mindretal, så uddannelsen som en praksisuddannelse. Den først

Cand.cur.-studiet er en 2-årig akademisk overbygning på sygeplejerskeuddannelsen og retter sig mod centrale kliniske, ledende, undervisnings- og videnskabelige funktioner inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhænge Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse bygger en akademisk uddannelse på din sundhedsfaglige professionsbachelor som eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, bioanalytiker, bandagist, ergoterapeut, jordemoder, tandplejer eller inden for ernæring og sun. akkrediteringssystemet er bl.a. at sikre en ensartet og høj kvalitet på uddannelserne, og dermed både en national og international anerkendelse af den respektive uddannelse Uddannelse: En relevant bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller diplomuddannelse gennemført som reguleret forløb. Ansøgere, der ikke opfylder dette kriterium, kan optages, hvis ansøgerens uddannelsesmæssige forudsætninger udfra en konkret vurdering skønnes at kunne sidestilles hermed En kandidatuddannelse er en akademisk grad, som bygger oven på en universitetsbachelor eller en professionsbachelor. En kandidatuddannelse er på 2 år og udbydes som SU-berettiget fuldtidsstudium på universiteterne. Kandidatgraden giver 120 ECTS

Professionsbacheloruddannelser - ug

På denne uddannelse kombinerer du engelsk med undervisning i at bruge web-sider til at kommunikere med en virksomheds samarbejdspartnere og bruge internettet som informations- og markedsføringsmiddel. Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markeds. Andre ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor niveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter. Kvote 3. Ansøgere tilhørende andre faggrupper

Prof.bachelor vs. bachelor - Studie - Jubii Deba

Med en universitetsuddannelse får du en faglig rygsæk, der giver dig mulighed for at søge mange forskellige jobs. Der er mange virksomheder, der har brug for dig. Der er mange virksomheder, der har brug for dig En professionsbachelor er en videregående uddannelse, der består af både teoretisk og praktisk undervisning. Den varer typisk 3½ år og er oftest rettet mod et bestemt erhverv, hvor praktikperioderne er en naturlig del af uddannelsen. Du kan tage en professionsbachelor inden for mange erhvervsområder, både offentlige og private Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse.

Het nakijken van teksten vind ik heel leuk, en ik leer er zelf ook van, omdat de inhoud van de aangeboden scripties (en andere studiedocumenten) zo ontzettend divers is. En of het nu om alfa-vakken of techniek gaat, ik duik er graag in At uddannelsen til maskinmester er en professionsbachelor betyder, at det er en mellemlang videregående uddannelse, hvor der både er teoretisk og praktisk undervisning, og hvor virksomhedspraktik er en del af uddannelsen. Maskinmesteruddannelsen er en internationalt anerkendt og SU-berettiget videregående uddannelse

En professionsbachelor er en mellemlang, videregående uddannelse, som giver dig muligheden for at udøve erhvervsfunktioner og arbejde selvstændigt inden for den profession, som du har valgt. Det kunne for eksempel være som sygeplejerske eller markedsføringsøkonom Her er nogen af de mange fantastiske studerende på professionsbachelor i skat, som startede uddannelse i 2018 16 Lidt stemningsbilleder fra Fællesdagen 1.2.2019 for professionsbachelor i skat fra besøg hos Lån & Spar og FTF Uddannelse af personale til at varetage de faglige opgaver i det infektionshygiejniske team er forudsætningen for at kunne opstille, implementere og evaluere et. Portal til information om professionsbachelor i skat - en ny uddannelse med gode jobmuligheder i skattevæsenet eller som rådgiver

fra på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne (FTF 2009). Siden 2006 har der været en politisk målsætning at 50 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015. For nylig er målet øget således at ambitionen. En professionsbachelor kan også være en løsning, der er stadigt lidt tung teori (i al fald den, jeg er ved at tage), men ikke nær så meget som på uni. Du skal dog kigge dig for ift valg af prof.bach.udd, da ikke alle har lige så meget praktik som andre En universitetsbachelor er en akademisk grad, der tildeles af et universitet, mens en professionsbachelor tildeles af en professionshøjskole. For begge gælder det, at de hæfter sig til fuldbringelsen af en mellemlang videregående uddannelse Er du ikke kommet ind på dit ønskede studium, er der ofte ledige pladser på andre uddannelser, som du kan søge. På den koordinerede tilmeldings hjemmeside kan du se en liste over de steder, der har ledige pladser Formålet med professionsbachelor i sygepleje er i uddannelsens bekendtgørelse formuleret såle- des: Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstæn-digt at udføre sy.

En professionsbachelor er en uddannelse på 3½-4½ år, hvor du uddanner dig til en konkret profession, såsom at være lærer, socialpædagog, sygeplejerske, journalist etc. Uddannelsen er både teoretisk og praksisorienteret, og derfor er der indlagt praktikforløb i uddannelsen En professionsbachelor er en mellemlang videregående uddannelse, der giver dig et grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for det professionsområde, uddannelsen retter sig imod

Professionsbachelor-uddannelsen i International handel og markedsføring er en 1,5-årig overbygningsuddannelse med fokus på virksomhedens strategiske grundlag, forretningsudvikling og salg i et internationalt perspektiv. Du kan tone din faglige profil med to valgfrie elementer. Uddannelsen afsluttes med en praktikperiode og et bachelorprojekt Hvor stor en andel af studenterne overgik til en videre uddannelse 3. mdr. efter studentereksamen fra 2007 - 2017? Kilde: Uvm, EOU til eud, kvu, professionsbachelor og akademisk bachelor- 3 mdr. efter fuldført gym

Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer folkeskolen §10 • 1) individuelt, • 2) i et selvvalgt og af uddannelsesinstitutionen godkendt emne vedrørende en lærerfaglig problemstilling af relevans for uddannelsens formål, •. Formålet med kurset er at give dig en introduktion til den akademiske praksis på universitetet og forskellige metoder til, hvordan du planlægger en god studiehverdag

Hvad professor Newton også fortalte mig var, at man i England har indført en national standard, som har gjort, at ambulanceuddannelsen er mere akademisk med en professionsbachelor I 2012 var der tale om, at ca. 11.000 medarbejdere med en uddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatniveau eller derover benyttede sig af muligheden for at få SVU til efter- og videreuddannelse, og denne gruppe udgjorde 64 pct. af alle SVU-modtagere det år. Ses der tilsvarende på gruppen af akademikere, herunde Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed er en 3 ½ årig mellemlang videregående uddannelse (7 semestre), med specialisering inden for 2 forskellige studieretninger. Uddannelsen er opdelt i en basisdel på 1 år, som er ens for alle, og som giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder Professionsbachelor i webudvikling varer 1½ år, og er en overbygning til multimediedesigner, datamatiker eller lignende 2-årige uddannelser

Det giver ingen mening - Magisterblade

Det er en uheldig udvikling, at man i dag partout skal have en akademisk uddannelse. En udvikling styret af offentlige reguleringer, hvor et givet antal skal opnå et. Praktikken er en vigtig del af din uddannelse, fordi det er her, du får erfaringer med at koble studiets forskellige fag i den konkrete behandling af patienten. I de praktiske forløb kommer du desuden til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper som læger, ergoterapeuter, sygeplejersker, talepædagoger, psykologer og kiropraktorer Laura Louise Sarauw, der er post doc ved Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, pointerer, at det ikke er uproblematisk, hvis flere unge får en erhvervsrettet uddannelse

Hvad er en professionsbachelor? UC SY

En uddannelse til professionsbachelor i ernæring og sundhed giver viden og praksisforståelse af ernæringsrigtig kost, livsstil, målgruppe-tilpassede sundhedsaktiviteter, vejledning og formidling, sygdomsspecifik diætbehandling, fødevarer og forbrug, produktudvikling, senso En gymnasial uddannelse eller hel bacheloruddannelse gennemført i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Storbritannien eller USA med dokumentation fra din hjeminstitution på, at undervisnings- og eksamineringssproget var engelsk under hele uddannelsen Er en del af uddannelsen lønnet, kan du få SU i de ulønnede måneder med undervisning. Hvis du er i tvivl, om en uddannelse er godkendt til SU, kan du spørge en SU-medarbejder på uddannelsesstedet Meget få universitetsuddannelser er praksisnære, hvorimod en professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse er et miks af praksis og teori. Og med en del praktikker i løbet af de to år (erhvervsakademiuddannelse) eller 3½ år (professionsbachelor) uddannelserne tager

En professionsbachelor er ikke ligeså fin som en fra universitetet

Nu er en trimmet udgave af Diakonhøjskolens diakonuddannelse godkendt som professionsbachelor og er dermed betalingsfri. Ullrich Zeitler glæder sig over uddannelsen, som starter i august. Den nye uddannelse hedder Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik og begynder den 20. august Du kan tage denne type uddannelse efter en ungdomsuddannelse (fx gymnasiet). Læs om erhvervsakademi. Top up. Bachelor-overbygninger på 1½ år. Du kan tage en top up-uddannelse efter en erhvervsakademi-uddannelse. Læs om top up. Professionsbachelor. Vi. Vil du søge ind på en bacheloruddannelse på CBS? Få svar på dine spørgsmål om optagelse på informationsmødet: Læs mere om informationsmøde om optagelse. Svært ved at vælge uddannelse? Sammenlign op til 3 forskellige bacheloruddannelser og fin. Adgangskrav: En lang eller mellemlang videregående uddannelse (som minimum på niveau med en professionsbachelor). Det er muligt at følge fagene som fjernstuderende, hvis man ikke har mulighed for at møde op på undervisningsdagene

Selvom forskningsaktiviteten ikke er høj blandt alle tandlæger, og mange af dem udelukkende er involveret i praktisk arbejde, er der gennem en akademisk uddannelse bibragt alle tandlæger en evidensbasering i deres tilgang og en respekt for forskning og dets resultater En forudsætning for at opnå en akademisk grad er gennemførelsen af et selvstændigt, videnskabeligt arbejde (afhandling eller disputats), der fremlægges til offentligt forsvar. I Danmark og i de øvrige nordiske lande er akademiske graders eksterne, samfundsmæssige betydning tidligt overtaget af et tyskinspireret system med embedseksamen og kandidateksamen (se cand Det er en ret ny uddannelse, og både undervisere og studerende er meget engagerede, så det er et fedt miljø at være i. Jeg kan helt sikkert kun følge med og forstå det, vi lærer, fordi jeg har været igennem en bacheloruddannelse på tre et halvt år, siger Christian Vejlund

Din internetbrowser er desværre uddateret. Denne side understøtter beklageligvis ikke forældede browserversioner. Sådan opdaterer du din browse Overskriften 'Du skriver ikke akademisk nok' er et citat fra en vejleders feedback på en studerendes opgave. Den illustrerer hvad vi typisk ser i mange af de. Tusindvis af unge søger ind på de videregående uddannelser Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet 2 Uddannelser i Danmark er en guldrandet.

Akademisk grad - Wikipedia, den frie encyklopæd

Beklager, en fejl opstod, og serveren kan ikke behandle din forespørgsel for øjeblikket. Prøv igen om nogle få minutter den internationale standard for, hvad en akademisk uddannelse skal indeholde. ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. Eftersom uddannelserne udbydes som. En masteruddannelse er en videregående uddannelse på kandidatniveau til dig, der gerne vil udvikle dig og forbedre dine kompetencer. Forløbet giver dig direkte koblinger mellem det teoretiske ståsted og det billede, du selv ser i det praktiske erhvervsliv Professionsbachelor i Sportsmanagement Side 1 af 29 Studieordning for professionsbachelor i Sportsmanagement 2011-2013 . Professionsbachelor i Sportsmanagement Bachelor in Sports Management. Professionsbachelor i Sportsmanagement Side . 2. af . 29. Copen.

Bestem selv over din tid med fjernundervisning. Fjernundervisning er en studieform, som gør det meget fleksibelt for dig at studere. En fjernundervisning uddannelse. Christina Englund er forfatter til 'Børn og skriveglæde', en skøn bog med øvelser og skriveforløb, lige til at gå til. I videoen fortæller hun, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kreativ skrivning og hvordan man kan komme i gang

Socialrådgiver - simpel uddannelse? - Studievalg og videregående studie

Lokale 51.02. Formål. Du får en introduktion til den akademiske praksis på universitetet og forskellige metoder til, hvordan du planlægger en god studiehverdag professionsbachelor, mellemlang videregående uddannelse, der giver den studerende et grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for det.

Begrænsning af dobbeltuddannelse UddannelsesGuide

Når en akademiker får godkendt en afhandling får han/hun en akademisk grad. Som universitetsstuderende skriver man to afhandlinger: Som universitetsstuderende skriver man to afhandlinger: Bacheloropgave - der giver titlen Bachelor of Science (BSc), hvis uddannelsen er naturvidenskabelig, og Bachelor of Arts (BA), hvis den er humanistisk, teologisk eller juridisk Mindst en forælder har en videregå-ende ikke-akademisk uddannelse gang med en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor. 4,6 pct. er bachelorer og 11,2 pct. af de 34- årige med ufaglærte/faglærte forældre er akademikere, jf. tabel.

Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i skat Der er rigtig gode muligheder for at komme i arbejde efter endt uddannelse som professionsbachelor i skat. Jobmuligheder og kompetencer med en professionsbachelor i skat Der er for øjeblikket rigtig gode jobmuligheder inden for dette område, og uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med aftagerfeltet

Uanset hvor produktiv og innovativ en virksomhed er, betyder det ikke meget hvis den ikke har et godt forhold til offentligheden. God kommunikation kan være alfa. Er du startet på det afbrudte forløb på kandidatuddannelsen den 1. juli 2014 eller senere, vil det forløb, hvor du gør din bacheloruddannelse færdig, også blive betragtet som en ny uddannelse, der er startet den 1. juli 2014 eller senere - uanset hvornår du startede på din bacheloruddannelse første gang. Er du hjemmeboende, får du herefter SU med en lavere sats, end du oprindeligt. Den danske uddannelse, som sikrer den højeste løn, er forsikringsvidenskab - cand. act. Til gengæld er en videregående uddannelse i billedkunst placeret helt i bund, når lønninger sammenlignes. Bag en liste over lønniveauet for 194 længerevarende uddannelser står tænketanken Cepos Professionsbachelor i skat er en ny uddannelse med første hold til sommer 2018. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med aftagerfeltet, dvs. de institutioner og virksomheder, der skal ansætte dig, når du er færdig. Derfor er praktikperioden sikret, og efter endt uddannelse er der rigtig gode jobmuligheder

Beliebt: